FK PPM Skatteverket

 

Här ska vi samla uppgifter och dokument som kan vara viktiga vid utlandsvistelse.

 

Försäkringskassan                           Pensionsmyndigheten                             Skatteverket

 

 

Försäkringskassan:

 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands

 

EU‑kortet gäller i:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike.

 

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i det landet. För att få det behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) som du visar för vårdgivaren.

I länder utanför EU/EES och Schweiz har du med några undantag inte rätt till vård. För att få ersättning för sjukvårdskostnader i de länderna behöver du en privat reseförsäkring.

 

Om du inte skulle hinna få något kort.
Innan du reser har du ändå det skydd som kortet ger. Om behöver uppsöka vård när du är utomlands kan du göra på två sätt:

 • Betala för vården och spara alla kvitton. Då kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan i efterhand.

 • Ring oss på +46 771 524 524. Vi kan utfärda ett provisoriskt intyg som faxas till dig eller vårdgivaren.

 

EU-kortet täcker inte kostnader för hemtransporter och därför kan det vara bra att ha en privat reseförsäkring.

 

Blankett för ansökan av ersättning i efterhand av vård.

fk5425-002-f-001.pdf

Resa utomlands med sjuklön eller sjukpenning

Om du är sjukskriven och vill åka utomlands måste du begära att få behålla din sjukpenning under utlandsvistelsen. Det beror på att Försäkringskassan ska bedöma om din utlandsvistelse påverkar din sjukdom eller din rehabilitering. Det är viktigt att du gör det i god tid innan du reser.

Om du bor, arbetar eller studerar utomlands

Anmäl din utlandsvistelse!

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse till Försäkringskassan innan du reser. Om du har rätt till förmåner under perioden i utlandet beror på hur länge du planerar att stanna utomlands och anledningen till din utlandsvistelse. Om din utlandsvistelse förlängs ska du så snart du vet om det anmäla det till Försäkringskassan.

Vilka svenska förmåner kan du ha rätt till om du bor i annat land inom EU och är försäkrad i Sverige?

 • Barnbidrag och andra familjeförmåner

 • Föräldrapenning

 • Tillfällig föräldrapenning

 • Studiebidrag och extra studietillägg

 • Sjuklön och sjukpenning

 • Sjukvård

 

Om du bor i ett annat land än Sverige, kan du och dina familjemedlemmar ha rätt till vård i det andra landet. För att få vård där, behöver du och dina familjemedlemmar var sitt intyg. Om du behöver ett intyg kontaktar du Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771-524 524.  

Lämna sedan intyget till den myndighet som motsvarar Försäkringskassan i landet du och familjen bor i. När intygen är registrerade i bosättningslandet har ni rätt till sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet på samma ekonomiska villkor som andra försäkrade i det landet.

 

 

 

 

Pensionsmyndigheten:

http://www.pensionsmyndigheten.se/BosattUtomlands.html

 

Aktuell information för utlandsboende:

 

Tänk på det här om du bosätter dig någonstans inom EU/EES som pensionär:

 • Varje år måste du sända ett godkänt levnadsintyg till oss på Pensionsmyndigheten.

 • Detta ska du göra:

  När du får intyget ska du söka upp någon av följande godkända institutioner:

  • svensk ambassad

  • svenskt konsulat

  • svenska kyrkan

  • utländsk socialförsäkringsinstitution

  • notarius publicus

  • utländsk polismyndighet

  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

  Om du befinner dig i Sverige, exempelvis på besök, kan du också vända dig till något av våra servicekontor.

  När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget till oss. Du får ett svarskuvert med förtryckt postadress samtidigt som vi skickar ut ditt levnadsintyg. Kontrollera att den förtryckta adressen stämmer med nedanstående.

  Pensionsmyndigheten
  Levnadsintyg
  FE 1
  SE-106 44 Stockholm
  Sweden

  Du kan e-posta levnadsintyget

  Det går även bra att e-posta levnadsintygblanketten till: levnadsintyg@pensionsmyndigheten.se

  Det är viktigt att:

  • Du anger ditt svenska personnummer.

  • Ser till att du får blanketten intygad och underskriven av handläggaren.

  • Undertecknar blanketten själv

  Du behöver inte skicka in originalet om du skickar via e-post.

 

 • OBS!!   Om du inte kan besöka någon av de angivna institutionerna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande kan Pensionsmyndigheten i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. I övrigt finns inga undantag från reglerna.

 • Kontakta gärna Pensionsmyndigheten,   telefon + 46 498 200 700 , om du har frågor om detta

 • Även dödsfall utomlands måste anmälas till svenska myndigheter.

 • Inom EU/EES kan du ha rätt till garantipension om du har en låg intjänad inkomst- och premiepension.

 

Levnadsintyg för 2014 skickas ut enligt följande:

 • I slutet av augusti till Australien, Italien, Portugal, Makedonien, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovenien samt alla övriga länder. 

 • I slutet av september till Spanien och Chile.

 • I slutet av oktober till Belgien, Brasilien, Grekland, USA.

 • I slutet av november till Frankrike, Israel, Kanada, Kroatien, Nederländerna, Storbritannien, Österrike.

 

 

 

 

Skatteverket:

 


Välkommen

Välkommen till www.svenskarispanien.com.

  Stockholm:

 

  Besökare denna vecka: